Vedtekter for FKS

Av Bjørn Holtbråten, 04.10.2017

På Generalforsamlingen 2017 ble nye vedtekter for FKS vedtatt. 

 

 vedtekter FKS