Politikken til NSF Student

Av Martin Fredheim, 06.10.2017

Årsmøtet og studentstyret vedtar politikken til NSF Student

Årsmøtet avholdes i juni hvert år og er NSF Students øverste organ. Her samles sykepleierstudenter fra hele landet for å diskutere hvordan sykepleierutdanningen kan bli best mulig. Mellom årsmøtene er studentstyret det øverste organet i NSF Student.

Studentpolitisk plattform

Studentpolitisk plattform er det overordnede dokumentet for politikken til NSF Student.

Studentpolitisk plattform (vedtatt på Årsmøtet 2018)

Resolusjoner

Resolusjoner kan vedtas av Årsmøtet eller av studentstyret.

Fremtidens sykepleierutdanning (vedtatt på Årsmøtet 2017)

Nei til obligatorisk praksis i utlandet (vedtatt på Årsmøtet 2017)

Høringssvar

Høringssvar vedtas av studentstyret eller innsendes av studentledelsen på bakgrunn av vedtatt politikk.

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (2017)

Forslag om nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning (2017)

Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (2017)