Kontakt oss

Av NSF

Leder, EONS kontakt og stipendansvarlig
Mona Grytten

Nestleder, sekretær, EONS kontakt, Facebook og web-ansvarlig
Tanja Alme

Kasserer og medlemsansvarlig
Evelyn Karlsen

Ansvarlig redaktør
Marit Klævold

Nordisk kontakt, annonseansvarlig og lokallagslederkontakt
Ellen Rosseland Hansen

Stipendansvarlig og redaksjonsutvalg

Merete Kløvning

Redaksjonsutvalg og vara

Anne-Lene Bull