Kontakt oss

Av NSF

Leder, EONS kontakt og stipendansvarlig
Tanja Alme

 

Nestleder, sekretær, EONS og nordisk kontakt

Anne-Lene Bull

 

Kasserer og medlemsansvarlig

Åshild Knatten 

 

Ansvarlig redaktør
Marit Klævold

 

Redaksjonsutvalg, stipendansvarlig, web og facebookansvarlig

Merete Kløvning

 

Lokallagslederkontakt og annonseansvarlig 1

Anne Britt Hauge 

 

 

Lokallagslederkontakt 2 og vara

Kristin Bergum 

 

Redaksjonsutvalg og annonseansvarlig 2, vara

Invgild Ramberg