Hvorfor vi må markere likelønnsdagen

Av NSF, 11.10.2017

Likelønnsdagen, Equal Pay Day, er 18. oktober. Fra denne dagen og ut året jobber mange av NSFs medlemmer i teorien gratis.

 

Likelønn handler både om lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi.

Det handler denne filmen fra Unio om.

De kvinnedominerte yrkene, særlig velferdsyrkene i offentlig sektor, blir betalt lavere enn de mannsdominerte yrkene i privat sektor. Dette betyr at fra 18. oktober og ut året jobber mange av NSFs medlemmer i teorien gratis.

Likelønnsgapet – kvinners timelønn er 85 prosent av menns – er større i Norge enn i mange andre land fordi vi har en stor offentlig sektor. 70 prosent av de ansatte i offentlig sektor er kvinner.

Likelønn for arbeid av lik verdi er det motsatte av verdsettingsdiskriminering. Slik diskriminering innebærer at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, selv om kravene til utdanning, erfaring, ansvar og anstrengelse er de samme.

https://www.nsf.no/likestilling-og-likelonn/artikkelliste/17077