Kontaktinformasjon til Norsk Sykepleierforbund

Av Ingunn Holtklimpen, 13.10.2017

Norsk Sykepleierforbund avvikler kundeservice - telefonnummeret 02409, og skal fra mandag 16.10.17 kun bruke 99402409  ( dette er hovednummeret til NSF).

Alle hendvendelser til fylkeskontoret i Oppland skal gå igjennom hovednummeret 99402409.

Vi er kalenderstyrt, det vil si at sentralbordet setter over telefoner til den som er ledig til enhver tid (møter, avtaler, ferie osv legges inn av oss slik at sentralbord finner hvem på vårt kontor som er ledig).

For saker som ikke haster, kan også vårt kontaktskjema benyttes. Her kan du sende en skriftlig beskjed til forsikringskontoret, kurs og konferanse, fag og stipend, medlemsskap, ditt fylkeskontor  osv. Beskjed går da direkte til den enheten saken gjelder for.

Her er link til kontaktskjema:

https://www.nsf.no/om-nsf/kontakt-oss/henvendelse