GOD VAKT

Av Live Bergflødt Gusfre, 16.10.2017

12 oktober gjennomførte vi konferansen GOD VAKT! 80 ledere, tillitsvalgte og verneombud var samlet for å lære mer om  sammenhengen mellom arbeidstidsordninger, pasientsikkerhet og ansattes helse.

Vedlagt ligger en del av presentasjonene som ble brukt.