Årets sykepleier i kreftomsorgen 2017

Av Bjørn Holtbråten, 04.01.2018
Prisen til årets sykepleier i kreftomsorgen ble i år tildelt Tore Borg.

Prisen ble utdelt under den 18. landskonferansen i kreftsykepleie i Ålesund den 28. november.

Prisen i år gikk til en sykepleier som jobber ved poliklinikken på Radiumhospitalet. Det var en stor glede for hovedstyret i FKS å kunne gi prisen Årets sykepleier i kreftomsorgen til Tore Borg.

Her er FKSs begrunnelse for tildelingen:

Årets prisvinner har lang fartstid som sykepleier innen kreftomsorgen. Vedkommende har hatt ulike stillinger og har jobbet både som leder og som klinisk sykepleier. Vedkommende har brukt sin kunnskap og sitt engasjement til å hjelpe kreftpasienter som sliter med ettervirkninger av sykdom og behandling til å få et fullverdig liv og bedre livskvalitet. Ikke minst har årets vinner satt temaet kreft og seksualitet på dagsorden. Med sin åpenhet og folkelige tilnærming har årets sykepleier i kreftomsorgen gjort vanskelige og tabubelagte temaer som inkontinens og erektil dysfungsjon til noe både sykepleiere, pasienter og deres partnere tør snakke om. Vedkommende har gjennom flere tiår arbeidet utrettelig for å bedre kreftpasientens livskvalitet og har hatt stort fokus på seksuell helse etter kreftbehandling. Gjennom hele sitt yrkesliv har vedkommende beholdt sitt engasjement for kreftpasientene, et engasjement som har nådd utover det ganske land og vært til gode for kreftpasienter på nasjonalt nivå. Årets prisvinner er en god formidler av kunnskap og er en populær foredragsholder nasjonalt innen temaet kreft og seksualitet.

Årets sykepleier i kreftomsorgen er også en kollega som er opptatt av å gjøre andre gode.

 I tillegg til å få anerkjennelsen årets sykepleier innen kreftomsorgen, fikk Tore Borg tildelt et diplom og et kunstverk av årets konferansekunstner i Ålesund, Mariann S. Sæbjørnsen