Brystkreft og nattarbeid

Av NSF

Ny forskning bekrefter sammenhengen mellom utvikling av brystkreft og skift/turnusarbeid med nattarbeid. NSF krever derfor at sammenhengen mellom turnus-/nattarbeid og brystkreft tas inn på yrkessykdomslisten.

Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) klassifiserte turnus-/nattarbeid som mulig kreftfremkallende allerede i 2007. Danmark åpnet samme år for at arbeidstakere kan få godkjent brystkreft etter langvarig nattarbeid, og 110 kvinner er tilkjent erstatning etter dette.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i 2011 publisert resultatene av et nytt stort forskningsprosjekt som igjen påviser sammenheng mellom nattarbeid og utvikling av brystkreft. Studiet viser en signifikant økning av brystkrefttilfeller på sykepleiere som har jobbet mye natt allerede etter fem år.

En internasjonal arbeidsgruppe med 16 forskere har i en helt ny rapport (2012) kommet til at klassifiseringen av nattarbeid som mulig kreftfremkallende må opprettholdes, og mener forebyggende tiltak må iverksettes. Gruppen anbefaler bl.a. at kvinner med brystkreft skal frarådes å jobbe natt.

NSF mener det er på høy tid at det åpnes for at sammenhengen mellom nattarbeid og brystkreft kan godkjennes som yrkessykdom.