Disputas

Av Ragnhild Kristiansen, 25.10.2017

 Käthe Birgitte Meyer - Transplantasjon

Master i sykepleievitenskap Käthe Birgitte Meyer ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Donors’ health status and experiences ten years after kidney donation

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2017/meyer-kathe.html