Jubileumspris Telemark 2017 til Beate Alstad

Av Lene Topper, 01.11.2017

NSF Telemark har i anledning sitt 70 års jubileum valgt å dele ut en jubileumspris. NSF sitt slagord er tydelig-modig-stolt. Vi har valgt å gi jubileumsprisen til en sykepleier som er både tydelig, modig og stolt. I tillegg er Beate Alstad både uredd og nysgjerrig. Les begrunnelsen for prisen her:

Begrunnelse for jubileumsprisen: 

Beate er en sykepleier som fremmer faget til glede for kollegaer og studenter. Kollegaer og pasientene nyter godt av hennes omsorg og respektfulle fremtreden. I sin tid var hun med å starte opp barneprosjektet på de psykiatriske akuttavdelingene. Hun løfter frem viktigheten av barnas situasjon, når foreldrene er syke. I sitt arbeid løfter hun frem og er ikke redd for å ta de vanskelige samtalene med kollegiet, både når det gjelder pasientsaker og interne utfordringer. Beates kjennetegnes for sitt gode humør. Gir komplimenter til alle! Det er lett og følge seg vel sammen med Beate. Hun ivaretar alle rundt seg.

Beate er utdannet psykiatrisk sykepleier, veileder, familieterapeut og sexolog. Hun underviser eksternt og intern om sine spesialfelt. Også legene ber om hennes ekspertise. I sitt virke benytter hun hele sin faglige kompetanse. Beate er raus med å dele kunnskapen sin, og forbilledlig i menneskesynet. Løfter kollegaer faglig og støtter og heier på dem. Hun er trygg faglig og menneskelig. Som sexolog har Beate blant annet holdt foredrag på NSF Telemark sitt 12. mai arrangement og hun vil bli husket i lange tider for et fengende og interessant foredrag om et tabulagt tema. Beate formidler på en slik måte at ingenting blir flaut.

Beate har jobbet i fagfeltet i mange år og er lojal overfor sykehuset, men først og fremst ovenfor pasientene. Hun løfter frem etiske dilemmaer til glede og «fortvilelse» for kollegaer.

I tillegg er Beate aktiv i NSF faggruppen SPoR (Sykepleiere innen psykisk helse og rus). Hun er pådriver i forhold til å arrangere fagdager og viser stort engasjement i planleggingsfasen. 

Beate er sykepleier med stor S!