Lokallaget

Av Marit Pettersen, 02.11.2017

Styret i BSF Troms

Fra venstre: Elin A O Hansen, Marit Pettersen, Hanne Larsen (leder), André Grundevig, Ingvild A Dahl og Trude Bjerkli.