Svært positiv til forslag om styrket fortrinnsrett for deltidsansatte

Av NSF, 03.11.2017

Regjeringen foreslår å endre reglene for deltidsansatte, slik at for eksempel en sykepleier med 75 prosents stilling kan kreve fortrinnsrett til 25 prosent av en utlyst 80 prosent stilling, og dermed komme opp i 100 prosent. 

Bestemmelsen om fortrinnsrett for deltidsansatte har helt siden den kom inn i arbeidsmiljøloven i 2005 vært flittig brukt av sykepleiere som har ønsket økt stillingsstørrelse. Etter at Høyesterett i mai 2016 slo fast at deltidsansatte ikke kunne utøve fortrinnsrett til del av en stilling, var NSF raskt ute med å kreve  lovendring.

Regjeringen foreslår nå å endre reglene. Det vil si at dersom det blir utlyst en 80 prosent stilling, vil en sykepleier som allerede har 75 prosents stilling kunne kreve fortrinnsrett til 25 prosent av denne og dermed oppnå full stilling. Tvisteløsningsnemnda som håndhever fortrinnsrettsbestemmelsen har i en årrekke praktisert reglene nettopp på denne måten.

NSF ser svært positivt på departementets raske initiativ til endringer i bestemmelsen. Sett hen til det store omfang av uønsket deltid som særlig er fremtredende innen helse- og omsorgssektoren, er det etter NSFs syn et helt riktig grep å sørge for at fortrinnsrettsbestemmelsen (igjen) kan bidra mest mulig effektivt til å oppfylle lovens formål om å redusere ufrivillig deltid, skriver NSF i sin høringsuttalelse.

Regjeringen foreslår også at avgjørelsene i Tvisteløsningsnemda skal få rettskraft, dvs. at de er blir bindende for partene og ikke bare rådgivende. Også dette har vært en viktig sak for NSF. 

Les hele høringsuttalelsen til NSF her.