Europeisk øyekonferanse ESCRS/ESONT

Av Mona Benedicte Nordvik, 05.11.2017

Fagkonferansen ESCRS ble i oktober arrangert i vakre Lisboa. Neste høst blir det en ny mulighet i Wien.

I oktober var fagkonferansen ESCRS arrangert i Lisboa - med eget fagprogram for sykepleiere, optikere og teknikere som heter ESONT. ESCRS er en stor europeisk oftalmologisk konferanse som arrangeres årlig og som har en spennende utstilling med alt det siste nye innen utstyr og behandlingsmuligheter. I tillegg til et omfattende vitenskapelig program har konferansen elektronisk posterutstilling, og en del praktiske kurs som man kan melde seg på.

Sykepleiernes program var på søndag og mandag, men som deltaker står man også fritt å delta på alle øvrige foredrag og kan sette sammen sitt eget dagsprogram etter interesseområder. 

Det var ikke norske foredragsholdere ved ESONT i år, og vi vil gjerne oppfordre øyesykepleiere til å melde seg på med poster eller foredrag neste år. Ta gjerne kontakt med faggruppeleder hvis du er interessert i å høre mer om denne muligheten.

Deltakelse på ESONT er en fin anledning å komme i snakk med øyesykepleiere fra Norge rundt i tillegg til andre europeiske land. Det arrangeres også en egen middag for ESONT-deltakerene som er en fin ramme for hyggelig samvær med øyekolleger.

NCON (Nordic co-operation of ophthalmic nurses) hadde sitt årlige styremøte i tilknytning til konferansen, faggruppeleder Mona Nordvik deltok på dette. Her ble det blant annet diskutert gjennomføring av nordisk konferanse i København til våren som de nordiske landene samarbeider om, og en statusoppdatering på faggruppearbeidet i hvert land og hvilke planer vi har fremover.

FGØS utlyste stipend for deltakelse på ESONT iår, og har også eget stipend for de som måtte ønske å delta med et foredrag eller poster.