Referat fra generalforsamlingen 2017

Av Karoline Skedsmo, 06.11.2017

Generalforsamlingen ble holdt 26/10-17.

Se vedlegg for referat.