NSF satser på jordmorfaget - Jordmorboka er revidert

Av Jordmorforbundet NSF, 07.11.2017

NSF er en organisasjon for sykepleiere og jordmødre og vi i Jordmorforbundet er svært stolte av at NSF har fullfinansiert jordmorboka – den eneste norske undervisingsboka for jordmorstudenter.

Det var kjærkomment at det kom en undervisningsbok for jordmorstudenter på norsk i 2010. Nå er boken revidert og du får i tillegg en gratis digitalutgave på kjøpet som gjør at den kan lastes ned digitalt i en brettbok-app.

Denne andre reviderte utgaven er oppdatert i henhold til ny internasjonal forskning og fagutvikling. Utgangspunktet er samtidig norsk praksis, gjeldende norske lover og retningslinjer, norsk kultur og norske samfunnsforhold.

Boka er skrevet for jordmorstudenter. Den formidler bredden i jordmorfaget og -yrket i en norsk kontekst og beskriver kompleksitet og metoder på en måte som stimulerer til læring og refleksjon. Jordmors selvstendige funksjon i normale svangerskaps- og fødselsforløp, og jordmors bidrag i teamarbeidet ved avvik og komplikasjoner, blir grundig gjennomgått.

Anne Brunstad og Eva Tegnander har gjort en flott jobb som redaktører og boka er nyttig også for jordmødre som ønsker å oppdatere seg, og for medisinerstudenter og andre relevante yrkesgrupper i helsetjenesten.

Du kan bestille boka her