Stipendmottagere høsten 2017

Av Gunhild Grythe, 07.11.2017

Faggruppas utdanningsstipend høsten 2017 deles ut til:

Lene Therese Nybakke fra Oppland
Studie: Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse

Eva Merete Hoel Skjevik
Studie: Master i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre – fordypning i omsorg
ved livets slutt og demens

Kristine Nilsen fra Hordaland
Studie: Avansert gerontologi

Faggruppas styre ønsker lykke til med relevante og viktige studier!