Stipendmottagere høsten 2017

Av Gunhild Grythe, 07.11.2017

Faggruppas utdanningsstipend høsten 2017 deles ut til Lene Therese Nybakke, Eva Merete Hoel Skjevik og Kristine Nilsen.

Faggruppas utdanningsstipend høsten 2017 deles ut til:

Lene Therese Nybakke fra Oppland Studie: Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse

Eva Merete Hoel Skjevik Studie: Master i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre – fordypning i omsorg ved livets slutt og demens

Kristine Nilsen fra Hordaland Studie: Avansert gerontologi

Faggruppas styre ønsker lykke til med relevante og viktige studier!