Årets sykepleier i geriatri og demens 2017

Av Gunhild Grythe, 07.11.2017

Faggruppen har i år kåret Lina Welfler til årets 
sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens.

 


Bakgrunnen for at hun får denne tittelen er at hun er svært engasjert i demensomsorgen og hvordan de som jobber der kan være med på å skape gode øyeblikk i Haugsåsen bokollektiv i Skien hvor hun jobber til daglig. Dette gjør hun gjennom god faglighet, humor og ikke minst medmenneskelighet! Miljøterapi står i sentrum, og annerkjennelse av normalatferd hos personer med demens. Dette vil si at beboerne lever i et gjenkjennbart miljø, hvor de blir sett, hørt og inkludert. Ingen av beboerne får beroligende medikamenter, og det benyttes en personlig tilnærming på uro, forvirring og engstelse.

Prisen ble delt ut på Haugsåsen bokollektiv den 18.oktober ved en høytidelig tilstelning. Det var styremedlem Katrine L. Pedersen som delte ut diplom og stipend på 5000 kr som følger med prisen. Hun fikk mange flotte taler og ord fra fagsykepleier Caroline Boda Sakariassen som nominerte Lina til prisen, fylkesleder i NSF Telemark Lillian Elise Esborg Bergane, egen leder Nino Kuduz, fagsjef for sykehjemmene i Skien Monica Hammari og egne pasienter. Telemarksavisa var tilstede og det ble første-sidestoff dagen etter i avisen.

Man kan lese mer om det flotte arbeidet hun gjør i en artikkel i Sykepleien https://sykepleien.no/2017/10/her-far-ingen-demenspasienter-beroligende-legemidler

Vi gratulerer Lina Welfler med prisen og ønsker henne lykke til i det videre arbeidet!