Sykepleie nå og da - 50- års jubilantene har ordet!

Av Tone Moan Nordby, 10.11.2017

På fagdagen 3.november ble det delt ut hedersnåler til trofaste medlemmer. Vi møter fire sykepleiere som forteller om utviklingen i sykepleieryrket fra de startet sin karriere for 50 år siden.

Nyutdannet i 1967

Mary-Ann Hagen begynte på medisinsk avdeling ved Rana sykehus i 1967. Hun var da 21 år og nyutdannet sykepleier. Der ble hun i 12 år, før hun skiftet beite til Rana kommune og Ytteren sykehjem. Veien gikk etter hvert videre til nye muligheter som daglig leder ved Ytteren bosenter. De hadde aktivitør og arbeidsstue, og fant på ting sammen med beboerne som å leie buss og dra på tur. «I den tida hadde vi tid til å ta med pasientene ut. Det var ei god tid som jeg minnes med glede», sier hun.

Trivsel gir arbeidsglede og energi

Etter 10 år ønsket Mary-Ann nye utfordringer. Hun vendte tilbake til sykehuset, denne gangen kirurgisk avdeling. Det ble en stor overgang, men hun trivdes godt og søkte jobb som assisterende avdelingsleder da den ble ledig. Stillingen ble hennes, og der ble hun fram til hun gikk av med pensjon som 68-åring. Hun kunne da se tilbake på en lang yrkeskarriere i 100 % stilling, kun avbrutt av permisjoner da barna var små. Hun har trivdes hele veien som sykepleier, og mener det at hun likte yrket så godt gjorde at hun ikke opplevde å bli sliten på en negativ måte av å være på jobb. Mary-Ann har også tatt vikarvakter etter at hun gikk av med pensjon.

Mary-Ann Hagen, sykepleier og medlem i NSF gjennom 50 år!

 

Hva har skjedd på veien?

Mary-Ann sitter sammen med tre andre 50-års-medlemmer: Inger Eide (Rana sykehus), Kari Cecilie Roti (helsesøster, Bodø kommune) og Karin Humstad (Nordlandssykehuset). De er enige i sine refleksjoner rundt faget og yrkets utvikling, og understreker at sykepleiere jobber på en helt annen måte nå og da. De mener bruken av ny teknologi har flere positive sider, samtidig som de opplever at mengden datarelatert arbeid har tatt fra pasientnær tid. De mener omsorgsperspektivet ble mer ivaretatt før blant annet ved at pasientene lå inne til de var ferdigbehandlet. Nå er det raskere utskrivelser, men også hyppigere reinnleggelser. Alle fire er enige i at dagens tempokrav påvirker kvaliteten i helsetjenesten på flere måter. Pasientene blir lovet noe, men så forglemmes dette eller blir bortprioritert, og pasienten må da spørre igjen og igjen. 50-års jubilantene beskriver arbeidsdager fra starten av sin karriere hvor legevisitten, stellene og samtalene tok lenger tid, men til gjengjeld slapp man å bruke tid på å rette opp feil og gjøre ting flere ganger.

Ønsker revolusjon for yrket

Ville de valgt sykepleieryrket igjen? Alle svarer ja med en gang, men etter noen sekunder tilføyer Karin: «Men jeg ville nok revolusjonert yrket litt. Det er viktig at man får gjort en god jobb. At sykepleierne kan få gå hjem med en god følelse, og vite at pasientene har blitt ivaretatt.»

NSF Nordland er helt enig med Karin og de andre jubilantene. Og vi jobber videre på veien mot utvikling og modernisering uten at man mister det beste av helsetjenesten disse fem sykepleierne startet ut i. Vi må fortsette vår kamp for pasienten. God sykepleie krever handlingsrom og tid til å møte enkeltmennesket der det er og være ved pasientens side.

Vi gratulerer disse fire flotte sykepleierne med hedersnål og takker for 50 års trofast medlemskap!