19 kommuner vil ha primærhelseteam

Av NSF, 13.11.2017

19 kommuner og bydeler har søkt om å få være piloter på primærhelseteam.

Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner i 2018 for å prøve ut primærhelseteam.

Målet er bedre oppfølging av kronisk syke, eldre, og brukere med psykisk helse og rus utfordringer, med fokus på forebygging, læring og mestring. I tillegg skal primærhelseteam føre til at leger og sykepleiere samarbeider mer i kommunene rundt de aller sykeste.

Mange søkere til pilotjobben

Det skal være 6 pilotkommuner, og utgangspunktet er fastlegeordningen. I piloten vil teamet bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Nå har 16 kommuner og tre bydeler i Oslo søkt om å få bli en slik pilotkommune.

Teamene vil bidra til en mer tilgjengelig tjeneste. Målet med teamorganiseringen er å sikre større bredde i tilbudet, og skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester. Brukere med kronisk sykdom, skrøpelige eldre og personer med psykiske helseproblem og rusavhengighet er viktige målgrupper. Ordningen ønsker også å nå brukergrupper som i liten grad oppsøker helsetjenesten.

Avanserte kliniske sykepleiere

Sykepleieren vil få en sentral rolle i teamet. Sykepleieren skal ha bred generalistkompetanse til å kunne gjennomføre systematiske kartlegginger av helsetilstand, funksjon og egenomsorgsevne. Avanserte kliniske sykepleiere vurderes som særlig relevante til å arbeide i primærhelseteamene. Flere høyskoler og universitet utdanner nå sykepleiere i avansert klinisk sykepleie. NSF har vært og er fortsatt aktivt med i utformingen av disse ordningene.

Les mer om ordningen på Helsedirektoratets nettsider.