Æresbevisning fra American Heart Association

Av Gunhild Brørs, 20.11.2017

Professor Tone M. Norekvål er tildelt en æresbevisning fra the American Heart Association (AHA) som «Fellow of AHA».  Overrekkelsen fant sted under en middag arrangert av Council on Cardiovascular and Stroke Nursing (CVSN) i forbindelse med den årlige AHA kongressen,  som i år var lagt til Anaheim utenfor Los Angeles.

Tone M. Norekvål  har lang internasjonal erfaring gjennom sine lederverv i Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) i ESC. Hun har også vært CCNAP sin representant inn i AHA/CVSN sin Leadership Committee. I tillegg har hun holdt foredrag og hatt møtelederoppdrag på flere AHA kongresser. Som anerkjent forsker ble  hun i 2015 invitert til å utarbeide «ESC Guidelines on Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and Prevention of Sudden Cardiac Death». Hun er Associate editor i European Journal of Cardiovascular Nursing, og har i mange år deltatt i Det norske hjerte-kar råd; nå også som leder.Tone leder PROCARD forskningsgruppe ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, samt Fagsenter for pasientrapporterte data.

Vi gratulerer med utnevnelsen!

På vegne av PROCARD-gruppen; Nina Fålun