Kort tid mellom vaktene øker sykefraværet

Sykepleier Cecilie Hammersland bekrefter dette i dagens BT. Hun kjenner den korte hviletiden mellom seinvakt og tidligvakt på kroppen.

I en artikkel om søvnforsker Øystein Vedaa sin forskning om sammenhengen mellom sykefravær og vaktordninger, kan vi lese at kort hviletid mellom vaktene øker sykefraværet.

Vi er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen, har fylkesleder Mette Mikkelsen uttalt til BT.

Artikkelen i sin helhet, kan du lese her, dersom du er abbonent.