Utlysning av verv som Koordinator - Sentralt fagforum

Hovedoppgaven i utøvelsen av vervet er å være et bindeledd og samordne arbeidet mellom Sentralt fagforum, faggruppene og Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF knyttet til NSF sine strategiske mål. 

Utdrag fra utlysningsteksten: "Vervet vil også bestå i å rekruttere nødvendig og tilstrekkelig kompetanse via faggruppene til nettverk/workshops basert på NSFs prioriteringer. Den ene koordinatoren som skal velges vil ha et særlig ansvar for området psykisk helse og rus.
Den som blir valgt må bidra i og følge opp prioriteringer og strategier vedtatt av Sentralt fagforum."

Valgperiode: 01.02.2018 til 31.12.2019. 

Virker dette interessant?

Meld ditt kandidatur ved å sende søknad vedlagt vitnemål og attester på e-post: koordinator2018@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no innen 10.desember 2017.

 Se vedlegg på hele utlysningsteksten.