Fagkafè med Gry Bruland Vråle 23.januar

Av Live Bergflødt Gusfre, 24.11.2017

Veiledning -  Når det røyner på...

Velkommen til undervisning i etisk refleksjonsveiledning, en praksisnær og verdiorientert metode. Dette er en fagkafè som vil være nyttig for enhver sykepleier!

Gry Bruland Vråle er psykiatrisk sykepleier med utdanning og erfaring innen pedagogikk og ledelse. Hun er førstelektor ved fakultetet for teologi, diakoni, og ledelsesfag ved VID og hun er forfatter av flere fagbøker.

Hun anbefales varmt fra alle som har vært med i hennes undervisning.

For påmelding: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3639191/12548

Logg deg inn med medlemsnummer og passord. Frist for påmelding er 15 januar.

Alternativt kan du sende mail til buskerud@nsf.no