Østfolds kreftkoordinatorer

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 27.03.2019

I Østfold har vi pr april 2019 åtte sykepleiere som jobber som kreftkoordinatorer knyttet til kommunehelsetjenesten. De er knyttet til Indre Østfold, Moss, Rygge/Råde, Våler, Hvaler, Fredrikstad og Halden.

 

Fire av de åtte ser du på bildet. Det er fra venstre Laila Hamre (Fredrikstad), Ragnhild Skarpaas Andersen (Rygge og Råde), Ellen Rosseland Hansen (Halden og Aremark) og Eirin Vedvik (Moss).

Ellen Rosseland Hansen har gitt oss følgende beskrivelse av hva en kreftkoordinator er;

 • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte 
 • Bidrar til å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen
 • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
 • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene
 • Samtaletilbud
 • Fokus på behandling, rehabilitering og mestring

Koordinatoren skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter i kommunen. Det skal være et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke trenger henvisning.

Mange pasienter opplever en kaotisk situasjon etter å ha vært hos legen og fått diagnosen. Ofte er beskjeden om at de har kreft, det eneste de husker. Mange har tusen spørsmål de gjerne vil stille; Hva sier jeg til barna mine? Er behandlingen smertefull? Skal jeg frykte for økonomien? Hvorfor er jeg så kvalm? Hva har jeg krav på? Hva skjer etterpå? Disse og mange andre spørsmål kan man stille til kreftkoordinatoren. Hun har tid til å lytte, svare på spørsmål og veilede pasienter videre.

Kreftkoordinatoren hjelper pasienter:

 • med svar på spørsmål om kreft, behandling og bivirkninger
 • med å navigere mellom fastlege, sykehus, NAV og andre institusjoner
 • med å finne hjelp på vei tilbake til livet etter endt behandling
 • med oversikt over tilbud som finnes i kommunen
 • med å få oversikt over økonomi og rettigheter
 • med gode råd om hvordan man kan snakke med barn om alvorlig sykdom
 • med å orientere barnehage og skole om situasjonen familien er i 

Få hjelp når døden nærmer seg – og i tiden etterpå.

 • med å tilrettelegge for en verdig avslutning – på institusjon eller i eget hjem
 • med å samordne andre faggrupper (fastlege, kreftlege, fysioterapeut, sosionom, helsesøster, prest m. fl.)
 • med støtte og samtaler i ukene som kommer
 • med tilbud om sorggrupper for barn som er etterlatt

Oversikt over kreftkoordinator i kommunene i Østfold

Moss:  

Eirin Vedvik epost Eirin.Vedvik@moss.kommune.no

Asborg Dammen epost asborg.dammen@moss.kommune.no

De har kontor på Peer Gynt  Helsehus. Begge har 100 prosent stilling

Rygge/Råde: Ragnhild Skarpaas Andersen epost ragnhild.andersen@rygge.kommune.no

Hun har kontor på Ryggeheimen/Råde sykehjem og har 100 prosent stilling

Fredrikstad: Laila Hamre epost laha@fredrikstad.kommune.no

Hun har kontor på Helsehuset Fredrikstad og har 100 prosent stilling

Hvaler: Johanne Langvik epost jlan@hvaler.kommune.no

Hun er ansatt i hjemmesykepleien og har 50 prosent stilling som kreftkoordinator

Halden/Aremark: Ellen Rosseland Hansen epost ellen.rosseland.hansen@halden.kommune.no

Hun har kontor på Halden Helsehus og har 100 prosent stilling.

Askim: (ny fra høsten 2018)

Heidi Harefallet Slupstad

e-post heidi.harefallet.slupstad@askim.kommune.no

Mob.tlf. 969 49 068

Askims kreftkoordinator har kontor på Løkentunet. Hun har 50 prosent stilling. Mer informasjon i vedlagte brosjyre. Se egen artikkel: https://www.nsf.no/vis-artikkel/4158098/17036/Askim-kommune-har-faatt-kreftkoordinator 

Våler: Huong Nguyen epost huong.thuhuong.nguyen@gmail.com

Hun er ansatt i hjemmesykepleien og har 50 prosent stilling som kreftkoordinator