Barselomsorgen lider under ressursmangel

Barselomsorgen i Norge har gjennomgått store endringer de siste 30 årene. Oppholdstiden i en tradisjonell barselavdeling har gått fra nærmere én uke, til fremtidens omsorg der det skisseres utskriving allerede 6–8 timer etter fødsel.

En kronikk av jordmor Eline Skirnisdottir Vik i dagens BT synliggjør utfordringen med et lite utbygd barseltilbud i Bergen kommune. NSF Hordaland stiller seg bak hennes klare oppfordring til Bergen kommune.

Vi siterer:

I planene for det nye barnesykehuset, der Kvinneklinikken skal flytte inn i 2022/23, er det ikke tegnet inn barselrom for friske kvinner som føder friske barn. Her skal 40 prosent av de fødende skrives ut direkte fra fødestuen.

     
Dette er i tråd med samhandlingsreformen og de nasjonale retningslinjene for barselomsorgen. Dette må politikerne i Bergen kommune forholde seg til. Det er ikke noe de kan velge bort. Likevel nevnes ikke utbygging av barselomsorgen med ett eneste ord i kommunens budsjett for 2018, og det til tross for at fagmiljøet har jobbet for å få kommunen på banen i en årrekke.

Hvordan kommer Bergen kommune unna med å ikke prioritere tilbudet til byens nybakte familier? Når det kommer til barselomsorg er Bergen kommune verst i klassen.

Det haster med å konkretisere en plan. Jordmorutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet, med støtte fra helsesøsterutdanningen, Den norske jordmorforening, NSF Jordmorforbundet, NSF Hordaland, Ammehjelpen, og Norges kvinne- og familieforbund – foreslår at Bergen kommune bretter opp ermene.