NSF Sør-Trøndelag støtter "Orange the World" 16 dager kampanje mot vold mot kvinner

Av NSF Sør-Trøndelag, 25.11.2017

Fra 25. november til 10. desember markers FNs kampanje mot vold mot kvinner over hele verden.

I Trondheim arrangeres disse av et bredt nettverk av organisasjoner. NSF Sør-Trøndelag er sponsor av kampanjen og oppfordrer medlemmer til å delta på arrangementer.

Formålet med markeringene er å synliggjøre vold mot kvinner og å påvirke beslutningstakerne. Videre vil vi formidle kunnskap, skape debatt i offentligheten og påvirke enkeltindivider, organisasjoner og andre instanser til handling for avskaffelse av vold.

Se forøvrig Facbooksiden til kampanjen i Trondheim her.

PROGRAM LOKALE ARRANGEMENTER TRONDHEIM:

Lørdag 25. november

12.00 – 14.00: ÅPNING av Sara Shafighi,bystyrerepresentant i Trondheim.

SE MIN KJOLE, en fortelling om kjoler og tvangsgifte fra hele verden. Møteleder Edhija Mahic.

Sted: Hovedbiblioteket

14.00 – 16.00: Asieh Amini, Iransk poet og kvinneaktivist fremfører egen poesi og deler erfaringer som kvinneaktivist. Hege Arstad, forfatter av bøker om anoreksi og overgrep i samtale med Anne Berit Fagernes.

Sted: Rådhussalen Folkebiblioteket

Søndag 26. november

15.00 – 17.00: DE SKAMLØSE JENTENE. Samtale med Nancy Herz og Guro Angell Gimse Stortings-representant/ Justiskomitéen. Stadig flere unge blir utsatt for negativ sosial kontroll. Hva er løsningen?

Sted: Rådhussalen, Folkebiblioteket

Tirsdag 28. november

18.00 – 21.00: KURS I FOLKEDANS. Trondheim Internasjonale Folkedansklubb (TIFK).

Sted: Prinsens gate 46, kulturhuset Isak.

Onsdag 29. november

17.00 – 19.00: VOLD I NÆRE RELASJONER OG SINNEMESTRING. Anne Meisingset og Stig Jarwson. Erfaringer med Brøsetmodellen.

Sted: Bakgården, Fagforbundets lokaler, Munkegata 17-19. Inngang fra Presidentveita.

Torsdag 30. november

08.30 – 10.30: HAN ER EGENTLIG SNILL. Kristin Rymoen, forsker om unge jenter i voldelige parforhold.

Sted: Rådhuset, Munkegata 1

Torsdag 30. november

18.00 – 20.00: KVINNERS STILLING I ISLAM. Imam Senaid Kobilica og Fatima Almanea i dialog med Mangfoldsrådet.    

Sted: Bystyresalen i Rådhuset, Munkegata 1

Fredag 1. desember

12.00 – 13.00: JULEKAMMER- KONSERT FOR ELDRE.

Luftforsvarets musikkorps i serien «Den kulturelle spaserstokken».

Sted: Dialogsenteret, Erling Skakkes gate 49 b, Inngang fra Kalvskinnsgata, 2 etasje

Fredag, 1.desember

18.00 – 21.00: HVORDAN SETTE GRENSER OG STOLE PÅ EGEN KROPP? Åpen temakveld med praktisk øvelse ved Kvinner sammen og SMISO. Mat fra hele verden.

Sted: Reier Søbstads veg 26, Storstua, Saupstad

Lørdag 2. desember

14.00 – 16.00: SEX OG SAMTYKKE. Torunn Dimmen fra Kvinnefronten.

Natteravnene Karl Sellgren, Marianne Dønnesen, Eldbjørg Dahling (84 år).

Plenumsdebatt med møteleder Astri Holm.

Sted: Rådhussalen Folkebiblioteket

Mandag 4. desember

18.00 – 20.00: VALGTE DET. Fortellerteateret handler om menneskehandel og prostitusjon. Soroptimist Norway.

Sted: Rådhussalen, Folkebiblioteket

Onsdag 6. desember

18:00 – 20:00: BROBYGGING. Interfem-gruppen, Women conversation club i Trondheim og syrisk kvinnegruppe har utforsket feminisme og likestilling i ulike deler av verden.  Samtale mellom kvinner fra ulike land om kvinneroller og samfunn.

Sted: Dialogsenteret, Erling Skakkes gate 49 b, Inngang fra Kalvskinnsgata, 2 etasje

Torsdag 7. desember

12:00 – 17.00: MENNESKEHANDEL OG OVERGREP MOT KVINNER PÅ FLUKT.

Innleder: Venke Aarethun fra og med mange års erfaring som solidaritetsarbeider i Midt- Østen. 

Mildrid Mikkelsen fra Rosaprosjektet.

Paneldebatt: Hanne Haugen ved Støttesenteret for fornærmede i straffesaker, Kristin Schmitz og Inger Anita Lauritzen overgrepsmottaket ved St. Olavs. Representant fra Krisesenteret.

Møteledere: Aud Steinsbekk og Astri Holm

Sted: Rådhussalen, Folkebiblioteket

Fredag 8. desember

18.00 – 21.00: HVA VIL FOLK SI? Film ved med påfølgende samtale med regissør Iram Haq

Sted: Prinsen kinosenter

Søndag 10. desember

16.00 – 18.00: KVINNER, RELIGION OG MENNESKERETTIGHETER. Christine Hassenstab, nyordinert katolsk «prest» og Beate Iren Lerdahl kapellan i Nidaros Domkirke- Vår Frues menighet og Tor Arne Alseth avdelingsleder i FN-sambandet. Møteleder: Siri Wahl Olsen

Sted: Cafe Ny Muser, Bispegata 9C

Søndag 10. desember

11.00 – 14.00: SALG AV LYS I SØNDRE GATE - Trondheim Syd Soroptimist

Inntekt går til utdanning av kvinner og jenter.