Årets sykepleieleder og sykepleier 2017

Av Gerd Irene Malmedal, 28.11.2017

Årets sykepleier 2017 Anja Bjørkavåg
Årets sykepleieledere 2017 Unni Urkedal Koppen