Styrets sammensetning 2019 til 2021

Av NSF

Leder

Mariann Hovland, Vestland

Styremedlemmer

Marianne Brynildsen, Nordland (nestleder)

Åse Marit Halvorsen, Agder (kasserer)

Jorunn Steffensen, Vestfold og Telemark (sekretær)

Astrid Margrethe Aasebøstøl, Nordland (styremedlem)

Eva Skoglund Strønen, Vestland  (varamedlem)