Styrets sammensetning 2019 til 2021

Av NSF

Leder
Vigdis Haugan, Vestfold

Styremedlemmer

Mariann Hovland, Hordaland (nestleder)

Åse Marit Halvorsen, Aust-Agder(kasserer)

Jorunn Steffensen, Telemark (sekretær)

Marianne Brynildsen, Nordland (styremedlem)

Astrid Margrethe Aasebøstøl, Nordland (styremedlem)

Eva Skoglund Strønen, Hordaland  (varamedlem)