Skriveverksted

Av Tanja Yvonne Alme, 05.12.2017

NSF arrangerer skrivekurs på Levsos, Hellas 26 aug til 2 sept 2018.

Målgruppen er NSF medlemmer som arbeider med ulike publikasjoner.

Deltakerelse krever minimum mastergradskompetanse.

 

For mer informasjon ta konakt med frank.oterholt@nsf.no eller se www.nsf.no/fag

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3161680/539369/Opphold-paa-Xristos-Forskningssenter-Lesvos-i-Hellas