Koordinator i Sentralt Fagforum

Av Ann-Karin Andorsen, 06.12.2017

Vil du være med på å styrke den samlede kraften i det politiske arbeidet innenfor fag- og helsepolitikk? Som medlem i en av NSFs faggrupper har du mulighet til å stille til valg til ett av to frikjøpte verv i inntil 100 % frikjøpt tid som:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3654749/17399/Koordinator-i-Sentralt-Fagforum