Hva skjer i 2018?

Les videre - og se hva som skjer i NSF Hordaland i 2018!

Merk at tidspunkt kan bli endret ved behov.

Se vedlegg for tillitsvalgtopplæringen

 

Tillitsvalgtopplæring:

Introduksjonskurs for nye tillitsvalgte:

 • 30. Januar
 • 5. April
 • 7. Juni
 • 3. Oktober
 • 30. Oktober

Lokale konferanser:

 • 20. februar Konferanse for tillitsvalgte i KS og Virke helse og sosial
 • 22. februar: Konferanse for tillitsvalgte i spekter og virke spesialist
 • 10.-11- April: Hovedtillitsvalgtkonferanse
 • 20. September: Oppdateringskurs for tillitsvalgte med to år eller mer i vervet
 • 12. Desember: Fagpolitisk konferanse
 • 13. Desember: Hovedtillitsvalgtkonferanse

Fylkesstyremøter:

 • 31. Januar
 • 8. Mars
 • 8.-9. Mai
 • 29. September
 • 17.-18. Oktober
 • 5. Desember

Medlemsaktiviteter og utadrettet aktivitet

 • 25.-26. Januar: Vi deltar på utdanningsmessen i Grieghallen
 • 8. Mars Kvinnedagen
 • Mai Arbeidernes dag
 • 5. Mai: Jordmordagen
 • 12. Mai: Sykepleierdagen
 • November: Nålefest med utdeling av hedersnål og jubileumsnål. (30 og 50 års medlemsskap).

 

 • 12. April: Lederkonferanse i region vest
 • November God vakt! Konferanse for ledere, tillitsvalgte og verneombud.