Sykepleierprisene 2017 er delt ut!

Av NSF Sør-Trøndelag, 08.12.2017

Under fylkesmedlemsmøtet 6. desember ble Ann-Elise Solvang kåret til årets sykepleier 2017 og Alice Rossnes Ødegård årets sykepleierleder 2017. Les mer om prisvinnerne her.

Årets sykepleier 2017 Ann-Elise Solvang

Pasientkoordinator og sykepleier ved CSF/ME poliklinikken på St. Olavs hospital.

Ann-Elise Solvang etter prisutdelingen 6. desmeber

 

Utdrag fra juryens begrunnelse:

"Hun er først og fremst en engasjert sykepleier, som brenner for pasienter og pårørende og som har fagkunnskap og gjennomføringsevne som kommer pasienter i hele Helse Midt til gode! Med sitt vesen av trygghet og godhet utgjør hun en forskjell for en pasientgruppe som ofte sliter med å bli hørt og lyttet til i helsevesenet generelt."

 

CFS/ME eller kronisk utmattelsessyndrom, er en tilstand som det knytter seg mye uvitenhet, og mange fordommer til.  Ved St Olavs hospital er CFS/ME – poliklinikken en del av Smertesenteret og her drives utredning og tverrfaglig oppfølging av pasienter med vedvarende uforklarlig utmattelse. 

 

Videre sier juryen: "I samarbeid med andre universitetsykehus bidrar hun til utviklingen av et nasjonalt e-læringsprogram for pasienter med CFS/ME. Hun har vært primus motor for at CFS/ME – poliklinikken ved St Olavs Hospital har startet opp og satt i system et tilbud om Lærings – og Mestringskurs i 2017, for pasienter som har fått nydiagnostisert ME, og deres pårørende."

 

Forslagsstiller Siv Rogstad beskriver vinneren av årets pris er en dyktig og modig sykepleier, som er full av kunnskap, klokskap, erfaring, vett og forstand. Hun profilerer sykepleiefaget i et tverrfaglig miljø, og i møte med en spesielt utfordrende pasientgruppe.

 

Det var en overasket og lykkelig prisvinner som mottok prisen på Scandic Lerkendal 6. desmeber.

 

ÅRets Sykepleierleder 2017 Alice rossnes Ødegård:

Enhetsleder Ilevolden helse- og velferdssenter, Trondheim kommune.

Forslagsstiller Elin Drilen mottar prisen på vegne av årets sykepeierleder

 

Utdrag fra juryens begrunnelse:

"Hun har stort fokus på å bygge og videreutvikle et godt fagmiljø både for helsefagarbeidere og sykepleiere. Hun setter sykepleiefaget svært høyt og har sørget for at antall sykepleiere har økt ved enheten. Hun er opptatt av kvalitet på tjenesten og utfordrer og stiller krav til sine ansatte. I tillegg er hun ikke sen om å selv «ta i et tak» i avdelingen dersom det skulle være behov for det. Alle legger merke til at hun trives sammen med pasientene og at pasientene trives sammen med henne."

 

Forslagstillerne beskriver en inkluderende leder som jobber sammen med alle på enheten for at ting skal fungere. Hun har sørget for at etisk refleksjon er satt i system. Videre skriver juryen:

 

"Hun arbeider systematisk og effektivt. Det har satt sine spor og gitt enheten positive resultater, både når det gjelder økonomi og det fysiske miljøet. Et underskudd i 2015 ble snudd til et mindreforbruk i 2016. Hele huset er blitt rengjort, vi har fått nye gardiner overalt, nye møbler både inne og ute i hagen. Kontorlokaler er pusset opp og malt og nye møbler er på plass"

 

Forslagsstillerne, som er Elin Drilen og Mala Magdalena Heierli sier avslutningsvis at kandidaten står frem som en modig, tydelig og stolt sykepleier. 

Om sykepleierprisene i Sør-Trøndelag 

Våren 2017 vedtok Fylkesstyret at prisen deles opp og gjøres om til sykepleierprisen og sykepleierlederprisen, altså at det deles ut to priser. Kriteriene for prisene er forenklet betydelig og endret til:

-for sykepleierprisen: Årets sykepleier er med på å utvikle eller profilere sykepleierfaget på en positiv måte.

-og for sykepleierlederprisen:  Årets sykepleierleder er en inspirator, motivator og kulturbærer av sykepleie.

 

Juryen har bestått av tre medlemmer, oppnevnt av fylkesstyret:

Gørill Tranås, Trondheim kommune

Guro Karlsholm, St. Olavs Hospital

Viggo Mastad, NTNU

 

Det kom inn totalt 5 forslag til kandidater for sykepleieprisen, og 6 forslag til 5 kandidater for prisen som årets sykepleierleder. Juryen har vurdert forslagene, og innstilt 1 kandidat til hver av prisene.  Fylkesstyret gjorde det endelige vedtaket om tildeling av prisene i sitt møte 5. desember.