Lederkonferanse 2018 - sett av dagene!

Av Arne Værland, 16.12.2017

Velkommen til NSFs nasjonale lederkonferanse i Bergen