Fagnytt i Nord nr. 3 desember 2017

Av Hans Yngve Bjerkås, 18.12.2017

Dokumentasjon av Helsehjelp – et kompetanse- og kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms

Digitalisering av saksbehandling innenfor Pleie og Omsorgstjenestene (PLO) startet rundt år 2000, og raskt utviklet systemene seg til å bli informasjonsbærere i forhold til helsehjelp. Tradisjonen fra papirkardeks fulgte med, og i dag opereres det i flere kommuner med både digitale og papirbaserte løsninger. Dette tilfredsstiller ikke lovens krav om at pasientene skal ha bare en journal.