Økt kongresstøtte til medlemmer

Av Therese Kristin Havnsund, 18.12.2017
Faggruppestyret gikk i siste styremøte før jul inn for å øke kongresstøtten til faggruppens medlemmer

 

 
 Kongresstøtten økes fra tidligere 3000kr til 5000kr. Med dette håper vi å kunne imøtekomme medlemmers økende utgifter til å delta på ønskede kongresser.
 
Reglementet gjelder som tidligere og vi presiserer noen viktige hovedpunkter:
- Søke kan den som har vært medlem av faggruppen i minst ett år.
- Dersom antall søknader overskrider budsjettert beløp, vil søkere som ikke tidligere har fått støtte bli prioritert.
- De med lang reise vei som medfører store utgifter, vil kunne få tildelt ekstra midler.