Heltid skal bli regelen i Bergen

En kommunal vikarpool skal sørge for heltidskultur i Bergen. Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen til kommunens ansatte skal opp. Det er tidsskriftet sykepleien som skriver om dette.

Felles erklæring

60,3 prosent av ansatte i helse- og omsorgssektoren i Bergen er deltidsansatte. Mange av dem jobber ufrivillig deltid. Byrådet i Bergen ble i november enige med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta om en felles erklæring om å jobbe for heltidskultur.

De hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er ikke enige i alle tiltak, og sier at det forutsettes at det ansattes personer i hele, faste stillinger for å dekke bemanningsbehovet.

 Klarer vi å levere mer vikartjenester selv, går pengene tilbake til kommunen i større grad. Både tillitsvalgte og ansatte ønsker en kommunal vikartjeneste der ansatte har faste, hele stillinger og gode pensjonsvilkår, sier Bente Soltvedt Leversen, som er hovedtillitsvalgt i Bergen kommune.

Følg lenken for å lese artikkelen i sin helhet.