SYKEPLEIERPRISEN 2017

Årets prisvinner er Inger Karin Markussen, som jobber med kreftpasienter på Haukeland Universitetssykehus. Prisen i år var et litografi av kunstneren Anne Kristine Thorsby. Tittelen er solstreif, og det synes vi passet godt på Inger Karin. NSF Hordaland gratulerer med prisen!

Prisen tildeles medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Hordaland, som

  • Har fremmet anerkjennelse av sykepleie som fag og inspirerer til videreutvikling av faget.
  • Har gjort en særlig innsats for å opprettholde og utvikle en sykepleiertjeneste og et læringsmiljø av høy kvalitet.
  • Har tatt initiativ til og satt i system nye tilbud om sykepleie og helsetjenester til pasienter og pårørende.
  • Har utmerket seg som inspirator for kollegaer, nyutdannede sykepleiere og sykepleiestudenter.
  • Sørger for at tjenestene ikke går på akkord med faglige etiske normer
  • Skaper en kultur som fremmer samarbeid

 

Her følger kommiteens begrunnelse:

Inger Karin er en sykepleier som i sitt virke gjennom mange år har motivert og inspirert til utvikling av sykepleiefaget på en svært god måte, hun er en ressurs for avdelingen i alle situasjoner. Hun vektlegger oppfølging av pasienter over tid, og har spesielt øyne for pasienter og pårørende i vanskelige situasjoner. Hun jobber med opplæring og veiledning av kollegaer og er en rollemodell i avdelingen med sin faglige trygghet og rolige adferd. Hun stiller alltid opp, arbeider i det stille og fremmer aldri seg selv. Pasient, barn og andre pårørende er alltid i fokus og hun bidrar også til at det finnes et godt nettverk når de kommer hjem. Hun gir alltid tips og råd og setter både sine kollegaer og pasienter i stand til å ha en god tilnærming til barn basert på utarbeidet materiale for oppfølging av barn som en ekstra sårbar pårørendegruppe.