Nordisk lederkonferanse i København 14. - 16. mai 2018

Av Arne Værland, 07.03.2018

NÅ HASTER DET MED PÅMELDINGEN - FÅ LEDIGE PLASSE!

Velkommen til lederkonferanse i København 14. - 16. mai 2018