Fagkongress 2018

Av Kari Bue, 04.01.2018

Arrangeres i Ålesund 19 - 21 september

Programmet er nå publisert på intensivkongress.no og påmeldingen er åpnet.