AIO Buskerud inviterer til fagseminar 8.-9. mars 2018 på Klækken Hotell

Av Elise Steen, 05.01.2018

8.-9. mars 2018 inviterer de lokale faggruppene for ansestesi, intensiv og operasjon i Buskerud til sitt årlige fagseminar på Klækken Hotell på Ringerike. Påmelding og innbetalingsfrist er 2. februar 2018. Se vedlagt program og påmeldingsskjema.