48 prosent heltidsstillinger utlyst

Av NSF, 07.01.2018

Fra 1. februar til 31. desember 2017 lyste norske kommuner ut 9468 sykepleierstillinger. Av disse var 48 prosent heltid. Helseforetakene lyste ut 5469 stillinger, også her var 48 prosent av stillingene heltid.

I desember 2017 ble det utlyst bare 46 prosent heltidsstillinger for sykepleiere.

Det viser Norsk Sykepleierforbunds heltidsbarometer. Det er imidlertid store variasjoner mellom ulike kommuner og helseforetak.

Se statistikken over alle kommuner 1. februar - 31. desember (PDF).

Prosenten heltidsstillinger i kommunene varierer fra 100 % til 0 %.

Se statistikken for helseforetakene 1. februar - 31. desember 2017 (PDF).

Universitetssykehuset Nord-Norge topper denne listen, med 73 prosent heltidsstillinger utlyst i perioden.

Trenger flere heltidsstillinger

Politikere og arbeidsgiverorganisasjonene er enig med NSF i at vi må få flere heltidsstillinger. Likevel er en stor andel av utlyste sykepleierstillinger deltid.

På oppdrag av NSF overvåker derfor Retriever utlyste stillinger hver måned.

Undersøkelsen omfatter alle utlyste sykepleierstillinger fra og med februar 2017.

Her kan du lese analysen laget for desember 2017 (PDF)