Ønsker du å være en del av et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie?

Av Gunhild Brørs, 07.01.2018

I 2009 vedtok NSF-LKS å opprette et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie. Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen har siden den gang vært en årlig møteplass for nettverket, og er ledet av Tone M. Norekvål. Kompetansekrav i forskningsnettverket er minimum mastergrad. Om du ønsker å være en del av nettverket for forskning i kardiologisk sykepleie sender du en e-post til Tone M. Noreskvål tone.merete.norekval@helse-bergen.no.

Målet med nettverket er:
§ Å få en oversikt over pågående forskning i kardiologisk sykepleie i Norge
§ Å formidle forskningsresultater fra norske prosjekter til det kliniske fagfelt
§ Å legge til rette for og styrke forskningssamarbeidet i kardiologisk sykepleie i Norge
§ Å profilere norsk forskning i kardiologisk sykepleie internasjonalt

I 2018 vil nettverksmøtet bli holdt under kongressens første dag, 25.april klokken 17:00.  Påmelding til selve nettverksmøte gjøres via påmeldingslinken til kongressen https://www.nsflks.com/