Ti podcaster fra Rådet for sykepleieetikk

Av NSF, 11.01.2018

Rådet har startet serien Sykepleieprat med en samtale mellom Margreth Olin og leder Elisabeth Kjølsrud.

I rådets mandat står det at de skal ta initiativ til å påvirke den offentlige debatten. Samtidig får rådet brev fra enkeltmedlemmer. Ofte er det etiske dilemmaer rådet drøfter, før medlemmet får et brev med svar tilbake.

- Brevet er bare til én person. Men dette kan vi jo formidle ut til flere, sier Kjølsrud.

Episode nummer tre på vei

På iTunes har podcasten Sykepleieprat to episoder så langt. Den tredje episoden kommer om en måned og vil handle om livets siste fase og eutanasi. Alle rådets ni medlemmer har laget eller skal lage en podcast.

- En podcast er en annen måte å nå ut med våre etiske vurderinger på. Det er et enormt potensiale for å nå ut til sykepleiere og pårørende, og til syvende og sist gjelder det oss alle, sier Kjølsrud.

Refleksjon etter etisk modell

De første podcastene handler om barmhjertighet, godhet, håp og eutanasi. 

Mange av spørsmålene rådet får fra medlemmer, går på om noe er faglig forsvarlig eller ikke.

I podcastene som kommer vil de også diskutere tema etter samme refleksjonsmodell som de bruker i rådet: Det er i hovedsak dilemmaer de løser i sine henvendelser. De etablerer først hva som er det etiske dilemmaet, før de ser på hvilke verdier som er på prøve og hva som er mulige handlingsalternativer.

- Alle som lytter, kan høre hvordan vi drøfter en sak etter en etisk modell.

Dilemmaer i sykepleieetikk

Men ofte er det ikke et klart og tydelig svar.

- Dilemmaer har jo ikke to streker under svaret. Ofte ber om også om at saken blir drøftet videre på arbeidsplassen, sier Kjølsrud.

Hun har skrevet om ett av dilemmaene i Sykepleien, og opplevde mye debatt på Facebook om dilemmaet etternavn på navneskilt:

https://sykepleien.no/forskning/2017/12/er-det-egentlig-greit-droppe-etternavn

Her kan du lese mer om Rådet for sykepleieetikks mandat: https://www.nsf.no/vis-artikkel/1554411/17036/Raadets--mandat

Og her er rådets dilemma-webapplikasjon: Www.nsf.yrkesetikk.no