Vet du hvem som fortjener prisen for årets faglige forbilde 2018?

Av Gunhild Brørs, 12.01.2018

I 2018 vil NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) for tredje gang dele ut prisen Årets faglige forbilde. Kjenner du en som fortjener prisen?

Prisen deles ut for å hedre høyt sykepleiefaglig engasjement innen fagfeltet kardiologi. Årets faglige forbilde er med å videreutvikle det kardiologiske sykepleiefaget i klinisk og pasientsentrert praksis på en positiv måte.

For å bli vurdert må kandidaten være medlem i NSF-LKS.Prisen kunngjøres under kongressmiddagen på Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen i Harstad 26. april.

Forslag med begrunnelse til Årets faglige forbilde 2018 sendes til Gunhild Brørs gunhild_b81@hotmail.com innen 1. april.