Rapport fra veiledningsprosjekt av Veronica Lockertsen

Av Turid Neverdal Almvik, 14.01.2018

I 2016 fikk Veronica Lockertsen prosjektmidler fra NSFs Faggruppe for veiledere til å undersøke hvordan veiledning drives og fungerer ved sykehus i Australia. Her er hennes rapport etter tiden der. Se vedlegg.