Program for Nasjonal hjerneslagkonferansen 2018

Av Inger Helene Brandsar, 16.01.2018

Programmet er oppdatert 21. februar! Tittelen på konferansen er «Fra etablert praksis til nyere forskning.»

Meld dere på her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3700282/540896

 

Torsdag 26. april

08.30 - 09.30    Registrering

09.30 - 09.40    Åpning ved Kulturskolen

                        Velkommen til konferansen ved styreleder i NSF SLAG Marita Lysstad Bjerke

09.40– 10.45    Slagambulansen:

  • Informasjon om Treat-NASPP studien Kristi Bache

  • Prehospital diagnostikk og behandling av hjerneslag Karianne Larsen

  • Biomarkører og slagdiagnostikk  Henriette Solberg

 10.45 - 11.00  Pause og utstilling

11.00 - 11.30  Trombolysesløyfa på SØ Kalnes  Volker Moræus Solyga

11.30 - 12.00  NIHSS -  Norsk versjon Nina T. Johnsen og Dorte Vesterager Kristensen

12.00 - 13.00  Lunsj og utstilling

13.00 – 13.45  Hva sier statistikken? Hvordan ligger SlagNorge an?

                       En oppdatert status fra Norsk Hjerneslagregister ved Birgitte Mørch

13.45 - 14.30  Tema kommer. Forelesning av Azhar Abbas

14.30 - 15.00  Pausegym og utstilling

15.00 - 15.30  Norfibstudien ved Barbara Ratajczak-Tretel og Anna Tancin Lambert

15.30 - 16.30   «Stroke Finder» Trombectomi ved Rajiv Advani


Generalforsamling NSF SLAG 17-18.

Middag kl 19.


Fredag 27.04.18

09.00 – 09.45  Rollen til slagsykepleier - veien fremover. Marita Lysstad Bjerke

09.45 - 10.30  Mobilitet og skjulte utfall ved Charlotta Hamre

10.30 - 11.00  Bevegelse, pause og utstilling

11.00 – 12.30  Slagrehabilitering – en oppdatering.

                      Rehabiliteringsprinsipper, nye anbefalinger og pakkeforløp ved Frank Becker

12.30 - 13.30  Lunsj og utstilling

13.30 – 14.15  Telemedisinsk språktrening av afasipasienter etter hjerneslag ved Hege Pragh Øra

14.15 - 15.00  «Når hodet halter» ved brukerrepresentant Jan Schwenke          

15.00              Avslutning.