NYHET! Fagdag-karusell TROMSØ FØRST UT

Av Lene Margrethe Rektorli, 18.01.2018

Faggruppa har besluttet å arrangere lokale fagdager rundt i landet. Faggruppen ønsker å støtte lokale fagmiljø med planlegging og utarbeidelse av fagdager basert på lokale behov.

TROMSØ 09.03.18 

NSFs faggruppe for nevrosykepleierehar besluttet å arrangere lokale fagdager rundt i landet.

Faggruppen ønsker å støtte lokale fagmiljø med planlegging og utarbeidelse av fagdager basert på lokale behov.Vi kan være behjelpelig med å finne aktuelle forelesere samt økonomisk støtte til blant annet forelesere, servering av enkel mat og drikke.

Fagdagen vil være gratis for medlemmer i faggruppa, ellers en egenandel på 150,- 

Kan du tenke deg å få fagdag-karusellen på din arbeidsplass? Ta kontakt med styret: nevrosykepleie@gmail.com

 

Første fagdag i karusellen blir på Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø

Sted: Auditoriet Helibasen

Tid: Fredag 09.mars 2018 klokken 09:00-16:00

Tema: Kognitive skader, barn som pårørende, epilepsi, vagusstimulator

Påmelding via faggruppens hjemmeside på NSF.no

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3717003/10509