Årsrapport for LaH NSF 2017

Her kan du lese om deler av det mangfoldige arbeidet som har foregått i LaH NSF i 2017