Valg av nominasjonskomite i M&R

Av Gerd Irene Malmedal, 22.01.2018

På hovedtillitsvalgtkonferansen 17. til. 19. april skal hovedtillitsvalgte velge nominasjonskomite for NSF Møre og Romsdal.
Alle medlemmer kan foreslå kandidater til nominasjonskomiteen innen 1. april. Villighetserklæringer vedlagt.

 Husk underskrift av både forslagstiller og kandidater.