Presentasjon fra fagkafè 23 januar

Av Live Bergflødt Gusfre, 24.01.2018

Gry Bruland Vråle holdt en flott forelesning om etisk refleksjonsveiledning 23 januar. Presentasjonen hun brukte er tilgjengelig her .